IT auditas

IT auditas – tai išsamus Jūsų verslo IT infrastruktūros įvertinimas, pateikiant detalias rekomendacijas ir pasiūlymus Jūsų IT ūkio gerinimui.

Ši paslauga Jums leis nustatyti silpnas IT infrastruktūros vietas ir padės priimti sprendimus dėl tolimesnio jos tobulinimo. Be to, IT saugumo auditas užtikrins informacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimą: saugų duomenų laikymą ir perdavimą, apsaugą nuo kibernetinių nusikaltėlių atakų ir neautorizuotų pakeitimų, informacijos konfidencialumą, prieinamumą, vientisumą.

PRIVALUMAI

 • Veiklos planavimas. Atlikę auditą, pateiksime jums verslo IT procesų palaikymo, optimizavimo ir vystymo strategijas.
 • Programinės įrangos legalumo prevencija. Nelegali programinė įranga užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Sužinosite, kiek ir kokių programų jūsų darbuotojai įdiegė įmonės kompiuteriuose.
 • Techniniai pajėgumai. Įvertinsime jūsų techninės įrangos nusidėvėjimą ir atnaujinimo galimybes.
 • Veiklos optimizavimas. Įvertinę jūsų IT infrastruktūrą, patarsime, kaip išlaikyti ar pagerinti esamus procesus.
 • Galimybe sužinoti ar jūsų IT skyrius atlieka teisingai darbus.

PASLAUGOS SPECIFIKACIJA

IT auditas susideda iš:

Kompiuterinė technika:

 • Esamos kompiuterinės technikos ir tinklų (kompiuterinių, interneto) inventorizacija
 • Įmonės ir darbuotojų poreikių išsiaiškinimas
 • Ataskaitos parengimas, kurioje pateikiami kompiuterinės technikos audito rezultatai, esamos kompiuterinės technikos panaudojimo ir optimizavimo galimybės bei rekomenduojama kompiuterinė technika siekiant geresnio, Jūsų įmonės, darbų našumo ir produktyvumo

Programinė įranga:

 • Esamos programinės įrangos inventorizacija
 • Programų legalumo išaiškinimas
 • Įmonės ir darbuotojų poreikių išsiaiškinimas
 • Ataskaitos parengimas, kurioje pateikiami programinės įrangos audito rezultatai, esamos legalios programinės įrangos panaudojimo ir optimizavimo galimybės bei rekomenduojama įsigyti programinė įranga